Imprimir página

Altres opcions de cursar batxillerat

00000 estudiantas

Batxillerat nocturn i a distància: Estes modalitats de Batxillerat estan especialment indicades per a persones majors de 18 anys, menors que es troben treballant, per a compatibilitzar ensenyances de règim especial o per ser esportistes d'elit, d'alt nivell o d'alt rendiment.

30 Jun 2012 0 comment
(0 votos)
 
  • tamaño de fuente
Altres opcions de cursar batxillerat

El Batxillerat nocturn es pot realitzar  en 3 cursos acadèmics:

Bloc I: 5 matèries comunes, 1 matèria de modalitat i  1 matèria optativa.

Bloc  II: 3 matèries comunes, 2 de modalitat i  1 optativa.

Bloc  III: 3 matèries comunes i 3 de modalitat.

En el Batxillerat en règim a distància, quan un alumne es matricule per primera vegada, pot cursar el nombre d'assignatures desitjades de 1r i 2n curs, considerant la impossibilitat de matricular-se en matèries de segon curs que siguen una continuació del primer curs (per citar un exemple: Llengua Castellana  i Literatura I  i  Llengua Castellana i  Literatura II).

Batxillerat  (BI): És el règim acadèmic que s’imparteix en els col·legis del Món Unit. Consta de sis unitats temàtiques en les quals s'ha de triar obligatòriament una  assignatura de cada unitat temàtica. Estes unitats temàtiques poden ser de dos tipus: de nivell alt i de nivell mitjà en funció de les hores lectives estudiades setmanalment. Esta opció serà triada pel matriculat/da en funció de l'orientació posterior, enfocada a la carrera universitària.

Si es pretén cursar una carrera de Ciències es triaran les assignatures de la dita modalitat en nivell alt i per exemple, en la resta de nivell mitjà.

-Unitat temàtica: llengua materna

-Unitat  temàtica: segona llengua

-Unitat  temàtica: humanitats

-Unitat  temàtica: ciències

-Unitat temàtica: matemàtiques

-Unitat  temàtica: matèries artístiques

Per a més  informació hauràs d’accedir a la pàgina Web de Colegios del Mundo

Última modificación Jueves, 04 Agosto 2016 10:23

Latest from Becario 2015