Estudis artístics de música

17 musica

Ensenyances Elementals de Música

30 Jun 2012 0 comment
(0 votos)
 
Estudis artístics de música

-Objectius:

L'objectiu d'estos estudis és el d'iniciar als alumnes en la formació musical de diferents instruments i també en el cant.

-Modalitat:

Són compatibles amb els estudis de primària i de secundària. L'edat d'inici dependrà de l'instrument a què s'opte.

Les Administracions Autonòmiques determinen l'organització i característiques tant d'estos estudis com de regular els requisits i les proves d'accés.

Ensenyances NO Professionals de Música

L'ensenyança No Professional no té validesa acadèmica.

-Descripció:

Es partix d'un nou model Centre, les Escoles de Música. En elles s'impartixen estudis de música No Professionals; és a dir, sense validesa acadèmica oficial, però orientats a l'adquisició del llenguatge musical per part d'alumnes tant de diferents edats, interessos i afavorint la vocació a edats primerenques. Posteriorment, es poden continuar estudis Professionals.

Ensenyances Professionals de Música

L'ensenyança Professional té validesa acadèmica i titulació reconeguda.

-Objectius:

La LLOE (Lley Orgànica d'Educació) establix com a finalitat de les ensenyances artístiques de Música, l'acostament a la música i l'aproximació al coneixement d'aquesta i el seu llenguatge. L'eix de l'ensenyança-aprenentatge és una especialitat instrumental, el proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de futurs professionals.

-Descripció:

Estes ensenyances formen professionals preparats per a la seua incorporació a l'àmbit laboral. La seua duració és de 6 cursos acadèmics. Se estructura en 3 cicles de 2 cursos cada un. Quan s'acaben els estudis s'obté el Títol Professional de Música de l'especialitat cursada.

-Accés (són compatibles amb els estudis de Secundària):

La superació d'una prova d'accés específica permet ingressar en un curs intermedi, sense necessitat d'haver cursat els trams anteriors en l'ensenyança reglada.

De manera excepcional, l'alumne pot matricular-se en més d'un curs acadèmic, si presenta una capacitat d'aprenentatge adequada i amb l'orientació del professorat.

El Títol de Batxillerat en la modalitat musical es pot obtindre, si se superen les ensenyances professionals de música i les matèries comunes de Batxillerat.

Les Administracions Autonòmiques són les que establixen les proves d'accés per mitjà de les quals s'avaluen les aptituds, coneixements i maduresa per a cursar estos estudis de Grau Mitjà.

Ensenyances Superiors de Música

L'ensenyança Professional té validesa acadèmica i titulació reconeguda.

-Objectius:

Les ensenyances artístiques de Música de Grau Superior tenen com a finalitat, proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de futurs professionals tant a nivell pràctic, teòric com metodològic, per mitjà de les matèries que es cursen en l'especialitat elegida. La dita formació garanteix la qualificació professional dels futurs intèrprets, creadors, investigadors i docents (segons la LLOE).

-Descripció:

Estes ensenyances formen professionals preparats per a la seua incorporació a l'àmbit laboral. La seua duració és de 4 cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cada un (en total 240 crèdits ECTS). Quan s'acaben els estudis s'obté la titulació equivalent a un Grau Universitari en Música de l'especialitat cursada. La titulació obtinguda permet realitzar els estudis d'un màster i doctorat de música.

-Accés:

-Títol de Batxiller i superar una prova específica en relació amb l'especialitat (només amb validesa per a eixe curs acadèmic).

-Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i superar una prova específica en relació amb l'especialitat (només amb validesa per a eixe curs acadèmic).

-Els alumnes amb 19 anys han de superar una prova d'accés general i una prova d'accés específica en relació amb l'especialitat (només amb validesa per a eixe curs acadèmic).

Els continguts de la prova d'accés estan relacionats amb els objectius de Batxillerat. Són convocades per les Administracions Autonòmiques.

-Conservatori Superior de Música de València

-Estudis de música a la Casa de Cultura de Puçol

http://www.casacultura.net/wp-content/uploads/2012/09/santa_cecilia_20111019_1246674053.jpg

 

 

 

 

Última modificación Jueves, 03 Noviembre 2016 14:24

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556