La Formació Professional Bàsica

00000 plantas

 

 

La nova Formació Professional Bàsica substituïx als antics Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) però amb característiques molt diferents, ja que s’orienten cap a l’adquisició de la Competència Professional, es a dir, el conjunt de capacitats necessàries per a desenrotllar “rols” en situacions de treball als nivells requerits pel treball. 

28 Abr 2016 0 comment
(0 votos)
 
La Formació Professional Bàsica

La superació daquesta Formació Professional Bàsica permet l’obtenció d’un títol del sistema educatiu, amb validesa acadèmica i professional, que permet la progressió en el Sistema Educatiu i l’exercici qualificat d’una professió, tot i que té els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l’accés a ocupacions públiques i privades.

Té caràcter gratuït i una duració de dos anys (fins a una estància màxima de quatre anys), amb 2000 hores de formació teorico-pràctica, de les quals 240 hores hauran de desenrotllar-se en centres de treball. Serà d’oferta obligatòria, si bé el seu accés està condicionat al previ compliment dels requisits indicats a continuació.

L’accés a la Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les condicions següents:

- Tindre complits 15 anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els 17 anys, al moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

- Haver cursat el primer cicle d’ESO (i estar a Tercer d'ESO) o, excepcionalment, haver cursat només fins a Segon d'ESO.

- Haver sigut proposat per l’equip docent d’ESO als pares, mares o tutors de l'alumnes per a la seua incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

També podran accedir als cicles de Formació Professional Bàsica les persones que superen els 17 anys i que no estiguin en possessió d’un títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acrediti la finalització d’estudis secundaris.

Per a més informació punxa ací.

L’oferta de cursos de Formació Professional Bàsica al nostre municipi és la següent:

- En el centre Verge al Peu de la Creu pots cursar FPB d’Electrònica i Electricitat.

- En l’IES Puçol pots accedir als estudis de FPB d’Informàtica d’Oficina.

A més d’això, al nostre municipi els joves amb necessitats educatives especials permanents tenen la possibilitat de cursar un Programa Formatiu de Qualificació Bàsica. Aquests programes tenen una duració de dos cursos acadèmics, de 960 hores cadascun d’ells que inclouen tant formació general (les matèries d'estudi «normals», com ara matemàtiques o llengua) com formació específica (la formació pràctica del Programa en qüestió).

Estan destinats a alumnes entre 16 i 21 anys complits a l’inici del primer curs (amb una edat màxima de permanència de 24 anys).

Els alumnes del Programa Formatiu de Qualificació Bàsica amb necessitats educatives especials han de complir els següents requisits:

- Complir el límit d’edat mínim i màxim per a participar al Programa.

- Haver estat escolaritzat 10 anys i no tenir la titulació de Graduat en ESO.

- Disposar d’un certificat de discapacitat expedit per l’autoritat corresponent.

El nostre Ajuntament ofereix el Programa Formatiu de Qualificació Bàsica per alumnes amb necessitats educatives especials permanents d’Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria.

La part general d'aquest Programa Formatiu de Qualificació Bàsica es realitza a l'Espai Social Martínez Coll, mentre que l'específica té lloc al Mas de Mur. És totalment gratuït, ja que l'Ajuntament proporciona tots els materials necessaris (des dels bolígrafs fins a la indumentària de feina).

Última modificación Jueves, 04 Agosto 2016 10:47

Items relacionados

Más en esta categoría: « Més informació interesant

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556